ALMALAND jest zespołem projektowo-konsultingowym. Dostarczamy klientom, operującym na rynku globalnym i regionalnym, innowacyjne rozwiązania organizacyjne i technologiczne. Wspieramy przedsięwzięcia, w których świat biznesu i nauki zamieniają pomysły na sukcesy.

Blue Angel - Ecolabel

Almaland wspiera przedsiębiorstwa docierające ze swoimi innowacyjnymi produktami I usługami na rynki całej Unii Europejskiej. Narzędziem wspierającym działalność jest certyfikat i znak Blue Angel. Świadczymy usługi konsultingowo-doradcze dla firm zdecydowanych ubiegać się o pozyskanie znaku Blue Angel dla swoich produktów i usług.

Blue Angel jest pierwszym na świecie ekologicznym certyfikatem dla produktów I usług. Od 1978 roku wyznacza standard dla przyjaznych środowisku produktów i usług, wyłanianych według ustalonych kryteriów  przez niezależne jury. Certyfikat Blue Angel przyznawany jest tylko takim produktom i usługom, które przyczyniaja się do znacznych korzyści dla środowiska a jednocześnie niosą ze sobą wysoki standard wytworzenia, są przyjazne dla zdrowia i powstają w przedsiębiorstwach o wysokiej kulturze organizacyjnej. Certyfikat Blue Angel postrzegany jest jako elastyczny instrument polityki ekologicznej, którego sprawnie dostosować można do potrzeb rynku. Przedsiębiorstwa używają certyfikatu aby w sposób profesjonalny promować przyjazne środowisku produkty i usługi. Konsumenci rozpoznają za pomocą znaku Blue Angel marki produktów przyjaznych środowisku.

Blue Angel – dla podniesienia sprzedaży i lepszego wizerunku.

Blue Angel pomaga konsumentom poszukującym w gąszczu różnych alternatyw, znalezienie  przyjaznych środowisku i zachowujących wysoka jakość produktów i usług. Blue Angel jest czytelnym, wiarygodnym i identyfikowalnym dla nabywcy znakiem niosącym ze sobą konkretne informacje i wartość marketingową. Jako użytkownik znaku, przedsiębiorstwo może w znakomity sposób udowodnić swoje przewagi nad konkurencją, wykorzystać go do promocji sprzedaży i PR. Blue Angel ma pozytywny wpływ na podejmowanie decyzji zakupowych przez nabywców, a co za tym idzie wzrost sprzedaży dla posiadaczy znaku. Wysoka rozpoznawalność i wiarygodność Blue Angel podnosi wizerunek przedsiębiorstwa posługującego się nim.

Blue Angel – wiarygodność I kompetencje gwarantowane przez:

- RAL GmbH – instytucja przyznająca znak

- Federalne Ministerstwo Środowiska (Republiki Federalnej Niemiec ) – właściciel znaku Blue Angel

- Federalna Agencja Środowiska – instytucja ustalająca kryteria techniczne

- Grono ekspertów ze świata ekonomii i przemysłu, a także reprezentujących organizacje konsumentów i ochrony środowiska

- Jury Blue Angel, składające się z przedstawicieli organizacji ochrony środowiska i konsumentów, izb handlowych, przemysłu, handlu, rzemiosła, samorządu, nauki, mediów i władz krajowych, którzy aktualnie uczestniczą w decyzjach o przyznaniu certyfikatu Blue Angel.

Partnerzy
strzałka http://www.recovinyl.com/ strzałka http://www.amtrans.pl/ strzałka http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm strzałka http://www.eucertplast.eu/