ALMALAND jest zespołem projektowo-konsultingowym. Dostarczamy klientom, operującym na rynku globalnym i regionalnym, innowacyjne rozwiązania organizacyjne i technologiczne. Wspieramy przedsięwzięcia, w których świat biznesu i nauki zamieniają pomysły na sukcesy.

Recovinyl - EuCertPlast

Eco Innovation

Almaland jest uczestnikiem projektów związanych z wdrażaniem nowoczesnych standardów i innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych w obszarze ochrony środowiska. Jesteśmy aktywnym partnerem w organizacji Recovinyl oraz EuCertPlast. Świadczymy wyspecjalizowane usługi konsultingowo-doradcze dla firm, których celem jest spełnienie norm wyznaczonych przez te organizacje i potwierdzenie tego certyfikatem.

Recovinyl jest inicjatywą Europejskiego przemysłu związanego z PVC. Organizacja została założona w 2003 roku jako część funkcjonującego już projektu Vinyl 2010 Voluntary Commitment, aby wesprzeć ciągły wzrost przemysłu PVC, poprzez uwiarygodnianie procesu produkcyjnego, minimalizacje emisji, rozwój technologii recyklingu i propagowanie zbiórki i recyklingu odpadów.

Obecnie Recovinyl rozwija sie dalej potwierdzając coroczny wzrost poziomu recyklingu PVC. Misja tej organizacji opiera się na wsparciu pomysłów optymalizacji wzrostu efektywności w przemyśle PVC, z zachowaniem równowagi pomiędzy recyklerami i conventerami, tok aby uzyskac miedzy nimi wiarygodne relacje i przepływ surowca opartego na recyklacie PVC.   

Cel Recovinylu, to stymulowanie i certyfikacja wykorzystania 700 000 ton recyklatu PVC do 2020 roku.

Recovinyl współpracuje z biznesem, władzami lokalnymi, firmami zarządzającymi odpadami, a także z Komisją Europejską. Organizacja dąży do tego, aby poddać certyfikacji firmy, które zajmuja się recyklingiem odpadów PVC oraz te, które zaopatrują się w recyklat produkując nowe produkty.

EuCertPlast. Certyfikacja EuCertPlastu jest ogólnoeuropejskim programem certyfikacyjnym dla przedsiębiorstw zajmujących się recyklingiem poużytkowych odpadów tworzyw sztucznych. Certyfikacja skupia się na systemach zarządzania, środowiskowych i administracyjnych standardach prowadzenia działalności i przestrzeganiu związanych z tym przepisów prawnych i wydawana jest tylko dla konkretnego procesu recyklingowego. Celem programu certyfikacji EuCertPlastu jest wyróżnienie przedsiębiorstw zajmujących się recyklingiem tworzyw sztucznych, działających według najwyższych standardów oraz zapewnienie  dostawców, że wszystkie odpady tworzyw sztucznych, które dostarczają do certyfikowanego w ramach programu przedsiębiorstwa recyklingowego będą poddane procesowi recyklingu według Najlepszych Praktyk z poszanowaniem środowiska i zgodnie z krajowym prawem oraz zapewnienie nabywców, że wyprodukowany materiał jest zgodny ze wszystkimi stosownymi prawnymi i środowiskowymi regulacjami.

Partnerzy
strzałka http://www.recovinyl.com/ strzałka http://www.amtrans.pl/ strzałka http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm strzałka http://www.eucertplast.eu/