ALMALAND jest zespołem projektowo-konsultingowym. Dostarczamy klientom, operującym na rynku globalnym i regionalnym, innowacyjne rozwiązania organizacyjne i technologiczne. Wspieramy przedsięwzięcia, w których świat biznesu i nauki zamieniają pomysły na sukcesy.

Programy Projekty

Jesteśmy zespołem profesjonalistów a nasza wiedza i doświadczenie wykorzystywane są przy projektowaniu i tworzeniu dokumentacji wspomagających zarządzanie środowiskiem.

Opracowujemy:

- programy ochrony środowiska,

- plany gospodarki odpadami,

- identyfikacje i ewidencje azbestu,

- oceny stanu technicznego azbestu.

Bardzo ważnym elementem w zarządzaniu środowiskiem i planowaniu inwestycji jest przygotowanie odpowiedniej dokumentacji. Almaland wychodząc naprzeciw tym potrzebom przygotowuje projekty i opracowania, które wspierają naszych klientów w dążeniu do osiągnięcia zaplanowanych celów.

Opracowujemy i przygotowujemy programy ochrony środowiska i plany gospodarki odpadami dla gmin i powiatów. Przyjęcie tych dokumentów uchwałami rad a następnie ich przydatność w zarządzaniu środowiskiem oraz przygotowywaniu projektów inwestycyjnych potwierdza wysoki poziom merytoryczny.

Nasi klienci z sektora przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych, chwalą sobie szybkość i sprawność, z jaką opracowujemy plany gospodarki odpadami a następnie skutecznie doprowadzamy do uzyskania przez nich decyzji zatwierdzającej, zezwalającej na prowadzenie działalności w wyniku której powstają odpady niebezpieczne.

Bardzo dużym zainteresowaniem zarówno inwestorów krajowych jak i zagranicznych cieszą się nasze dokumentacje, w których przedstawiamy identyfikację i inwentaryzację wyrobów zawierających azbest we wszelkiego typu budynkach i budowlach. Obiekty, w których przeprowadzamy analizy bardzo często były budowane w okresie, gdy ten niebezpieczny materiał znajdował uznanie u projektantów i wykonawców przez co występuje w wielu miejscach, w przeróżnych postaciach.   Opracowanie takie wymaga szczególnej uwagi i ścisłej współpracy z najlepszymi w Polsce laboratoriami, które na bieżąco analizują pod kątem zawartości azbestu dostarczane próbki. Mamy świadomość, że wnioski płynące z takiego opracowania w istotny sposób wpływają na decyzje inwestorów. 

Jesteśmy przygotowani do realizacji zleceń na terenie całego kraju.

Partnerzy
strzałka http://www.recovinyl.com/ strzałka http://www.amtrans.pl/ strzałka http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm strzałka http://www.eucertplast.eu/