ALMALAND jest zespołem projektowo-konsultingowym. Dostarczamy klientom, operującym na rynku globalnym i regionalnym, innowacyjne rozwiązania organizacyjne i technologiczne. Wspieramy przedsięwzięcia, w których świat biznesu i nauki zamieniają pomysły na sukcesy.

Innowacje i transfer technologii 

Almaland angażuje się w różnego rodzaju innowacyjne projekty. Współpracujemy przy specjalistycznych badaniach i konsultacjach dla indywidualnych klientów. Uczestniczymy także w pracach rozwojowych, opartych o współpracę wielu europejskich podmiotów, finansowanych przy udziale środków publicznych krajowych i unijnych, co znacznie wpływa na zwiększenie możliwości osiągnięcia sukcesu. 

Nasze szerokie spektrum ekspertów pozwala nam na aranżowanie multi-dyscyplinarnych zespołów, tak aby wypracować kompletne, zintegrowane i obiektywne rozwiązania dla Państwa problemów technicznych i organizacyjnych. Nasi klienci mogą być pewni, że zadanie realizowane przez Almaland będzie się opierać na najnowszych zdobyczach swiata nauki i techniki.  

Jesteśmy uczestnikami projektów, gdzie grupa podmiotów przemysłowych i usługowych oraz naukowo-badawczych, wspólnie podejmuje działania, zmierzające do rozwinięcia innowacyjnych pomysłów. Członkowie konsorcjum łącząc możliwości znajdują rozwiązania, które w najwyższym stopniu spełniają oczekiwania rynku i pozwalają na rozwój najbardziej obiecujących nowych technologii w danym obszarze.

Almaland intensywnie uczestniczy we współpracy badawczej i projektach opartych na transferze technologii we wszelkich obszarach gospodarki. Takie projekty podejmowane są głównie w odpowiedzi na zaproszenia do składania propozycji w ramach finansowania przez fundusze publiczne. Najbardziej rozpowszechnione źródła finansowania pochodzą z Komisji Europejskiej (Framework Research Project) są to 7-th Framework Programme i niebawem Horizon 2020 oraz z Regionalnych Programów wspierających innowacyjne specjalizacje. Fundusze wspierają transfer badań, technologii oraz infrastruktury niezbędnej do rozwoju i innowacji.

Projekty oparte o szeroka współpracę świata biznesu i nauki zajmują bardzo duzą część naszej działalnosci i dlatego są dla nas bardzo istotne. Ważne jest, aby dały wszystkim uczestnikom szerokie spektrum korzyści, a w szczególności:

- dostęp do nowej wiedzy i technologii

- istotny mechanizm napędowy dla ich własnych kapitałów

- tworzenie dużych projektów z efektem osiągnięcia celów dużo wiekszych od takich, które przedsiębiorstwo mogłoby osiągnąć w pojedynkę

- rozwój współpracy pomiędzy partnerami i tworzenie sieci powiązań biznesowo-naukowych

- korzyści z podnoszenia kwalifikacji i doświadczenia w badaniach

- tworzenie nowych produktów i procesów ze znaczącym potencjałem rozwojowym

Partnerzy
strzałka http://www.recovinyl.com/ strzałka http://www.amtrans.pl/ strzałka http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm strzałka http://www.eucertplast.eu/